dinsdag 13 januari 2015

Goede voornemens en doelen stellen .… en bereiken!


 
Het begin van een nieuw jaar is altijd weer een mooi moment om na te denken over wat jouw wensen zijn voor het nieuwe jaar.
Heb jij voor jezelf al besloten wat jij wilt dat er anders gaat in 2015?
Wil je wellicht (meer) sporten? of meer voor jezelf opkomen? of jouw tijd beter indelen? of gezonder eten? of ……?
En weet je ook al welke stappen jij gaat ondernemen om dit te bereiken?
In de praktijk zie ik regelmatig dat mensen goede voornemens hebben (zowel in januari als in oktober ;-) ) maar dat het vaak niet lukt om te bereiken wat ze voor ogen hadden.

Een valkuil is om jouw voornemens (jouw doelen) te vaag en vrijblijvend te houden waardoor je niet echt gemotiveerd wordt om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
-> Je weet dat jij een stap zult moeten zetten als je wilt dat er iets verandert.
-> Je wilt zelf iets veranderen, niemand legt je dit op.


Dus waarom gaan we niet actiever aan de slag met onze voornemens?
Reden kunnen zijn:
- Angst
- Onzekerheid
- Je hebt geen idee hoe je dit aan moet pakken


Het kan best ‘spannend’ zijn om jezelf een concreet doel te stellen want zodra het eenmaal vast staat moet je het ook echt gaan doen. En wat als het nu niet lukt?
Hoe zorg je er nu voor dat de kans op het halen van jouw doel/voornemen zo groot mogelijk is?

Stap 1:


Om te bereiken dat je jouw voornemen waarmaakt is het belangrijk dat je eerst goed nadenkt (en een besluit neemt) over wat je wilt bereiken. Bepaal waarin je je wilt ontwikkelen, welke doelen je wilt bereiken. Denk goed na over waarom je juist voor déze doelen kiest.
(Hou het aantal doelen echt beperkt. Als je van alles tegelijk aan wilt pakken doe je vaak niks.)
Zorg ervoor dat jouw doel haalbaar is en dat je precies weet wat je wilt bereiken met jouw doel (en dat dit ook realistisch is).

Stap 2:
Zorg ervoor dat je doelen SMART zijn.

SMART doelen stellen, of bestaande doelen SMART maken, is een slimme en handige manier om precies te formuleren wat je wilt bereiken.
SMART wordt als term, vaak in het bedrijfsleven, veel gebruik waar een doel of resultaat geformuleerd moet te worden. Van een projectplan tot een persoonlijk ontwikkelingsplan.
SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Aantrekkelijk, Realistisch, Tijdgebonden.

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt jouw gedrag. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt.
Specifiek:

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Hoe concreter je bent des te makkelijk wordt het om invulling aan je doel te geven. Geef precies aan wat je wilt behalen en noem dit zo duidelijk mogelijk.
Een heldere doelstelling geeft antwoord op de volgende vragen:
- Wat wil ik bereiken?
- Waarom wil ik dit?
- Wie gaat dit doen?
- Wie zijn erbij betrokken?
- Waar ga ik het doen?
- Wanneer gebeurt het?
- Waaraan moet het resultaat voldoen
Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is wordt het makkelijker er invulling aan te geven.
Meetbaar:

Nu je weet wat je wilt moet je ook zorgen dat jouw doel meetbaar is. Dus dat je weet wanneer je jouw doel gehaald hebt. Doe je dit niet dan kun je nooit vaststellen of je dat doel gehaald hebt.
Vragen die je jezelf kunt stellen:
- Hoeveel ga ik doen?
- Hoe vaak ga ik dat doen?
- Hoe kan ik dat meten?
Acceptabel/Aantrekkelijk:
Het doel dat je stelt moet wel zo aantrekkelijk en acceptabel zijn dat je er tijd, energie en wellicht ook geld in wilt steken.
Stel jezelf de volgende vragen:
- Is het doel voor mijzelf (en anderen) acceptabel en aantrekkelijk?
- Wat levert het me op?
- Wat is mijn winst?
- Kan mijn omgeving (partner/collega’s) zich hier ook in vinden?
Realistisch:

Is het doel uitvoerbaar en haalbaar?
Het doel moet uitdagend én ook realistisch zijn. Een onbereikbaar doel zal je niet motiveren dus het heeft geen zin om jezelf onmogelijke doelen te stellen maar een te makkelijk doel is ook niet interessant dus probeer die balans te zoeken.


Stel jezelf de volgende vragen:
- Is het haalbaar?
- Is het doel realistisch?
- Kan ik dit?


Tijdgebonden:
Het resultaat of einddoel moet een einddatum hebben. Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke start en einddatum.

Stel jezelf de volgende vragen:
- Wanneer begin ik met de activiteiten?
- Wanneer ben ik klaar?
- Wanneer is het doel bereikt?
- Wanneer is het (tussen)resultaat klaar.


Stap 3:
Hoe zorg je er nu voor dat je jouw doelstelling(en) daadwerkelijk gaat realiseren?
  • Maak aan de hand van jouw SMART-doelstelling een plan waarin je beschrijft hoe je jouw doel gaat halen. 
  • Maak een analyse van de huidige situatie en wees hierin zo eerlijk mogelijk: wat gaat goed, wat kan beter, waar moet je mee stoppen en waar moet je mee beginnen om jouw doel te halen. 
  • Bedenk je ook of je het alleen gaat doen of schakel je hulp in.
  • Breng hierna in kaart welke stappen je kunt nemen om je doel te halen.
  • Breng een logische volgorde aan in de te nemen stappen.
Stap 4:
Kom in actie!
En vergeet niet om jouw successen te vieren!


 
Waarmee ga jij jezelf trakteren als je een doel (of een sub-doel) hebt behaald?